กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์​ รอบที่ 3 Admission 1 ปีการศึกษา 2563

  • -

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์​ รอบที่ 3 Admission 1 ปีการศึกษา 2563

Category:ADMISSION1,TCAS63

เว็บไซต์ส่งเอกสาร สำหรับรอบที่ 3 Admission 1 : https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app (ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2563)

Download เอกสารใบสัมภาษณ์ มข.22 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค)

Download เอกสารใบสัมภาษณ์ มข.22 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชนิทัศน์)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น