กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admission 2 ปีการศึกษา 2563

  • -

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admission 2 ปีการศึกษา 2563

Category:ADMISSION2,TCAS63

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ให้ตรวจสอบกำหนดการส่งเอกสาร และอัพโหลดผ่านทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app ได้ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2563 (ตามกำหนดการของแต่ละคณะ)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกายของมหาวิทยาลัย ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/form-admission2-63/

Download เอกสารใบสัมภาษณ์ มข.22 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค)

หมายเหตุ: คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ส่งไปที่อีเมลล์ malmee1@kku.ac.th และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งไปที่อีเมลล์ pchatrudee@kku.ac.th