กำหนดการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563