ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission ปี 2564

  • -

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission ปี 2564

Category:ADMISSION1,ADMISSION2,TCAS64

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission ปี 2564

ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/admission-report-list


Download คู่มือรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ได้ที่

https://registrar.kku.ac.th/download/kkustudentreport-manual.pdf