ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

  • -

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/regis_app

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวนักศึกษาใหม่
ผ่านทางเว็บไซต์ reg.kku.ac.th
ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564


Download คู่มือรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ได้ที่

https://registrar.kku.ac.th/download/kkustudentreport-manual.pdf