ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (แบบรายบุคคล) ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/regis_app

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่

https://admissions.kku.ac.th/studentreport-port64