การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และการทำบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

  • -

การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และการทำบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Category:TCAS63

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว ให้ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยอัพโหลดผ่านทางเว็บไซต์ https://registrar.kku.ac.th/studentUpload/ (ตามกำหนดการแต่ละรอบ)

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา การถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ม.ขอนแก่น ไม่สวมแว่นตา และไม่ไว้หนวด และให้อัพโหลดรูปภาพที่เว็บไซต์ https://registrar.kku.ac.th/studentUpload/ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563