ค่าเทอม/ทุนการศึกษา

ค่าเทอม/ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ

 

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น