รอบโควตาภาคอีสาน

รอบโควตาภาคอีสาน

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีการศึกษา 2564


รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง)

(กำหนดการฉบับแก้ไข ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)