สถิติการรับเข้าศึกษา

สถิติการรับเข้าศึกษา

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น

 

  • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2556

ScoreLH2556

 

  • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2557

ScoreLH2557

 

  • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2558

ScoreLH2558

 

  • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2559

ScoreLH2559

 

  • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2560

ScoreLH2560

 

  • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2561

ScoreLH2561

 

  • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2562

ScoreLH2562

 

  • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2563

ScoreLH2563