ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบโควตาปี 2564 (โดยใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

  • -

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบโควตาปี 2564 (โดยใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Category:TCAS64

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 (โดยใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) รายละเอียดตามรูปด้านล่าง