คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564)

เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2564
ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/regis_app

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่จำกัดคณะ/สาขา

กรณีสมัครคณะที่ใช้ใบตรวจร่างกาย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย มข ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/checkform-kku64