รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 (รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย มข. ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/checkform-kku64
(นำแบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย ไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน)


รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
คณะ ชื่อสาขา / หลักสูตร วิธีการสัมภาษณ์ วันที่สัมภาษณ์ รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร
คณะวิทยาศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร
คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร
คณะเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร แผนที่ 1 มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 11:30 ไม่ต้องตรวจร่างกาย และให้นักเรียนที่มีชื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ link นี้ https://drive.google.com/file/d/18NhPJkhmN-u597QGWk2DGSrjv9gyz-q_/view?usp=sharing
คณะเกษตรศาสตร์ การประมง แผนที่ 1 มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 11:30 ไม่ต้องตรวจร่างกาย และให้นักเรียนที่มีชื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ link นี้ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85482540691?pwd=c1BPcTRHWkJteVVWRXhaVWoyRzhnQT09 Meeting ID: 854 8254 0691 Passcode: 383422 https://drive.google.com/file/d/1XUi6oeJMNwhJiG2mlJ8v1b0QIxgCPGoo/view?usp=sharing
คณะเกษตรศาสตร์ เกษตรนวัตกรรม มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 11:30 ไม่ต้องตรวจร่างกาย และให้นักเรียนที่มีชื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ link นี้ https://drive.google.com/file/d/1l3Wr-LcmMbrMyiJRcjbffUArYq84lxIX/view?usp=sharing
คณะเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิชาเอกกีฏวิทยา แผนที่ 1 มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 11:30 ไม่ต้องตรวจร่างกาย และให้นักเรียนที่มีชื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ link นี้ Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/93154287778?pwd=TmhaVWpXSmg5R2ZBT2hPSUgyNHkwQT09 Meeting ID: 931 5428 7778 Passcode: 697918 https://drive.google.com/file/d/1Afp3nOZGK0AwwW2qXvhE8F2yZnjTnukN/view?usp=sharing
คณะเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนที่ 1 มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 11:30 ไม่ต้องตรวจร่างกาย และให้นักเรียนที่มีชื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ link นี้ https://drive.google.com/file/d/1v8FXUqXOls0gNYDYFmoXbUVGl3Uiaj7y/view?usp=sharing
คณะเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผนที่ 1 มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 11:30 ไม่ต้องตรวจร่างกาย และให้นักเรียนที่มีชื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ link นี้ https://drive.google.com/file/d/1V8oAnW4NzbcZHVbPDp46L8ibyx3K3VKs/view?usp=sharing
คณะเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน แผนที่ 1 มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 11:30 ไม่ต้องตรวจร่างกาย และให้นักเรียนที่มีชื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ link นี้ https://drive.google.com/file/d/1hajwnAWSCyHyA-va4Q-09R2VbgH1W-vv/view?usp=sharing
คณะเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ แผนที่ 1 มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 11:30 ไม่ต้องตรวจร่างกาย และให้นักเรียนที่มีชื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ link นี้ https://drive.google.com/file/d/13lKsW3bv1n61DHsTlduzp5y9wLwpUxhh/view?usp=sharing
คณะเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนที่ 1 มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 11:30 ไม่ต้องตรวจร่างกาย และให้นักเรียนที่มีชื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ link นี้ Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/91760877983?pwd=L1N5RFZXNXZETHpuaytpOXlRMUZQZz09 Meeting ID: 917 6087 7983 Passcode: 347477 https://drive.google.com/file/d/1k0P6oKz5uQBYiyFT-VZGYuCfav1wwGbu/view?usp=sharing
คณะเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ แผนที่ 1 มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 11:30 ไม่ต้องตรวจร่างกาย และให้นักเรียนที่มีชื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ link นี้ https://drive.google.com/file/d/1K_sdRne23zjxA4ulAtNqHcBJ54v3B302/view?usp=sharing
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 08:30 - 13 มิ.ย. 2564 16:30 1. การสัมภาษณ์ทางออนไล์ ด้วยโปรแกรม ZOOM รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่ https://kku.world/2038x 2. เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร https://line.me/R/ti/g/hNY-uvrvqY 3. ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ https://kku.world/b34mq
คณะแพทยศาสตร์ รังสีเทคนิค รังสีเทคนิค มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 14 มิ.ย. 2564 12:00 1. สัมภาษณ์ทางออนไล์ ผ่าน Zoom Zoom ID : 448 057 8025 Password : - สอบสัมภาษณ์ คนละ 10-15 นาที https://kku-th.zoom.us/j/4480578025 2. การตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน เอกสาร แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือก มข. ปีการศึกษา 2564 https://drive.google.com/file/d/1g2EkHRGYquYrdfGMo1tXpl8DAjRKitVs/view 3. การส่งเอกสาร การสอบสัมภาษณ์ ส่งผ่านระบบ google form https://forms.gle/qC1aHPXur2dJLswM8 ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก : เอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 07:30 - 13 มิ.ย. 2564 15:00 ทดสอบระบบ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. (จะแจ้ง link การทดสอบระบบให้ทราบผ่านอีเมล์ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รายงานตัว เวลา 08.30 -08.50 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 10.00 น. (จะแจ้ง link การเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ทราบผ่านอีเมล์ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์) สอบปฏิบัติออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom รายงานตัว เวลา 11.30 -11.45 น. เริ่มสอบปฏิบัติ เวลา 12.00 - 15.00 น. (จะแจ้ง link การเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ทราบผ่านอีเมล์ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ แต่ใช้วิธีการส่งเอกสารโดยการอัพโหลดผ่านทางระบบ วิธีการส่งเอกสารโดยการอัพโหลดผ่านทางระบบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccqJoG9R-jRGJhRmPS92ke5DX1c0BYz1y99oeuqFlYBFSN_w/viewform ประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (ปพ.1) 3. ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน) ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 คณะฯ แจ้ง link การเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ทราบผ่านอีเมล์ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบคณะกรรมการจะเชิญให้เข้าห้องสอบทาง Email ด้วยระบบ Zoom Meetings เพื่อรายงานตัวเตรียมความพร้อมก่อนสอบในเวลา 08.30 น. สำหรับใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน) ให้ส่งทาง E-mail : Kjiraporn@kku.ac.th ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 คณะฯ แจ้ง link การเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ทราบผ่านอีเมล์ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบคณะกรรมการจะเชิญให้เข้าห้องสอบทาง Email ด้วยระบบ Zoom Meetings เพื่อรายงานตัวเตรียมความพร้อมก่อนสอบในเวลา 08.30 น. สำหรับใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน) ให้ส่งทาง E-mail : Kjiraporn@kku.ac.th ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ แต่ใช้วิธีการส่งเอกสารโดยการอัพโหลดผ่านทางระบบ วิธีการส่งเอกสารโดยการอัพโหลดผ่านทางระบบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccqJoG9R-jRGJhRmPS92ke5DX1c0BYz1y99oeuqFlYBFSN_w/viewform ประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (ปพ.1) 3. ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน) ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ แต่ใช้วิธีการส่งเอกสารโดยการอัพโหลดผ่านทางระบบ วิธีการส่งเอกสารโดยการอัพโหลดผ่านทางระบบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccqJoG9R-jRGJhRmPS92ke5DX1c0BYz1y99oeuqFlYBFSN_w/viewform ประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (ปพ.1) 3. ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน) ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ แต่ใช้วิธีการส่งเอกสารโดยการอัพโหลดผ่านทางระบบ คณะนิติศาสตร์ พิจารณาตามลำดับคะแนนไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย โดยใช้แบบฟร์อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และอัพโหลดเอกสารทางลิ้งค์ https://kku.world/j17f5 (โดยบันทึกเป็นไฟล์ PDF. เท่านั้น) ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2564
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการปกครองท้องถิ่น มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาบาลี มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 13:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาจีน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาบาลี มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการการคลัง มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาเยอมัน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน มีการสอบสัมภาษณ์ทางช่องทางออนไลน์ 13 มิ.ย. 2564 09:00 - 13 มิ.ย. 2564 12:00 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 ทางการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสหวิทยาการ รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกายในวันเปิดภาคการศึกษา
คณะสหวิทยาการ บัญชีบัณฑิต ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกายในวันเปิดภาคการศึกษา
คณะสหวิทยาการ บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกายในวันเปิดภาคการศึกษา
คณะสหวิทยาการ บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกายในวันเปิดภาคการศึกษา
คณะสหวิทยาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกายในวันเปิดภาคการศึกษา
คณะสหวิทยาการ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะสหวิทยาการ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
คณะสหวิทยาการ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกายในวันเปิดภาคการศึกษา
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกายในวันเปิดภาคการศึกษา
คณะสหวิทยาการ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกายในวันเปิดภาคการศึกษา
คณะสหวิทยาการ นิติศาสตร์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกายในวันเปิดภาคการศึกษา
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกายในวันเปิดภาคการศึกษา
คณะสหวิทยาการ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกายในวันเปิดภาคการศึกษา
คณะสหวิทยาการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งแบบฟอร์มตรวจร่างกายในวันเปิดภาคการศึกษา