https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject">โครงการที่เปิดรับ
 • คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2565

  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

  :


  รายละเอียด
  วันที่รับสมัคร
  -


  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 66

  Backtrace:

  File: /var/www/html/application/views/port_detailview.php
  Line: 66
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/application/controllers/Port.php
  Line: 120
  Function: view

  File: /var/www/html/index.php
  Line: 298
  Function: require_once

  เอกสารแนบ (รายละเอียด)
  ประกาศรับสมัคร โครงการรับนักเรียนผู้พิการ ปีการศึกษา 2565

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 103

  Backtrace:

  File: /var/www/html/application/views/port_detailview.php
  Line: 103
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/application/controllers/Port.php
  Line: 120
  Function: view

  File: /var/www/html/index.php
  Line: 298
  Function: require_once

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 116

  Backtrace:

  File: /var/www/html/application/views/port_detailview.php
  Line: 116
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/application/controllers/Port.php
  Line: 120
  Function: view

  File: /var/www/html/index.php
  Line: 298
  Function: require_once

  เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
  รูปถ่ายหน้าตรง
  รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  หมายเหตุ : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
  รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
  หมายเหตุ : สำเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 6 (5 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2564 และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ : สำเนาทะเบียนบ้าน และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด โดย รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพ แข็งแรง
  Portfolio
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : สำเนาบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ


  สาขาที่เปิดรับสมัคร
  ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ