https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject">โครงการที่เปิดรับ
 • คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

  :


  รายละเอียด
  วันที่รับสมัคร
  -


  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 65

  Backtrace:

  File: /var/www/public_html/web/application/views/port_detailview.php
  Line: 65
  Function: _error_handler

  File: /var/www/public_html/web/application/controllers/Port.php
  Line: 117
  Function: view

  File: /var/www/public_html/web/index.php
  Line: 297
  Function: require_once

  หมายเหตุ
  สาขา "เกษตรนวัตกรรม" ได้รับปริญญา "เกษตรศาสตรบัณฑิต" (กษ.บ.)


  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 102

  Backtrace:

  File: /var/www/public_html/web/application/views/port_detailview.php
  Line: 102
  Function: _error_handler

  File: /var/www/public_html/web/application/controllers/Port.php
  Line: 117
  Function: view

  File: /var/www/public_html/web/index.php
  Line: 297
  Function: require_once

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 115

  Backtrace:

  File: /var/www/public_html/web/application/views/port_detailview.php
  Line: 115
  Function: _error_handler

  File: /var/www/public_html/web/application/controllers/Port.php
  Line: 117
  Function: view

  File: /var/www/public_html/web/index.php
  Line: 297
  Function: require_once

  เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
  หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เป็นรายบุคคล
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ :
  เรียงความ
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ในหัวข้อ “บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร” ลงใน กระดาษขนาด A4 จำนวน 1 หน้า
  รูปถ่ายหน้าตรง
  รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  หมายเหตุ : 1.5 นิ้ว จำนวน3 รูป
  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
  รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
  หมายเหตุ : สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงวันรับสมัคร รวมไม่ต่ำกว่า 2.50
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ : มีที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่านั้น
  สำเนาบัตรประชาชน
  รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ :
  เอกสารใบสมัคร
  รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
  หมายเหตุ :
  Portfolio
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานดังต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ - เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการในงานวันเกษตรภาคอีสาน หรือ - เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร หรือ - เป็นบุตรหลานเกษตรกร โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ - เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


  สาขาที่เปิดรับสมัคร
  ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ