ข่าวประกาศ (News)

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2567
รอบที่ 3 Admission : รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย ในการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบที่ 2 Quota : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2567
ประกาศเกณฑ์คะแนนรวมขั้นต่ำในการคัดเลือก รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 3 Admission เปิดรับสมัครแล้วพร้อมรายละเอียดเกณฑ์คะแนนรวมขั้นต่ำ
รายละเอียดการรายงานตัวเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567

ปฏิทิน (Calendar)

19
คณะ
5
วิทยาลัย
293
หลักสูตร
37963
นักศึกษาปัจจุบัน

เรียนต่อ มข. KKU Insight

NET-SAT Khon Kaen University
ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
​(North Eastern Scholastic Aptitude Test Center

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 ของโรงเรียนที่ตั้งในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Link ที่เกี่ยวข้อง