ข่าวประกาศ (News)

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567

รอบที่ 2 Quota : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House (รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2567)
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย ในการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบที่ 2 Quota : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 รอบโควตาฯ ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 Quota : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 รอบโควตาฯ ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 Quota : วิธีการประมวลผลจัดลำดับในการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบโควตา มข ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 Quota : เกณฑ์คะแนนรวมขั้นต่ำในการคัดเลือกรอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 Quota : เปิดรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 Quota: ประกาศผลคะแนน การประเมินสมรรถนะเฉพาะ มข. ประจำปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 Quota: ประกาศเพิ่มจำนวนรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ CPIRD-INCLUSIVE ประจำปีการศึกษา 2567

ปฏิทิน (Calendar)

19
คณะ
5
วิทยาลัย
335
หลักสูตร
38365
นักศึกษาปัจจุบัน

เรียนต่อ มข. KKU Insight

NET-SAT Khon Kaen University
ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
​(North Eastern Scholastic Aptitude Test Center

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 ของโรงเรียนที่ตั้งในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Link ที่เกี่ยวข้อง