ข่าวประกาศ

การรับสมัครเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ 5.2) ปี 2563

เปิดรับสมัคร 4 คณะ ดังนี้ 1. คณะบริหารธุรกิจ 2. คณ ...
Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 (Direct Admission) ปีการศึกษา 2563

👉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ต ...
Read more

กำหนดการ TCAS’63

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

แนะแนวเข้าศึกษา’63

แนะแนวการเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Read More

ระเบียบการรับเข้า’63

ระเบียบการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 D

Read More

แนะนำคณะสาขา

คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะส

Read More

ค่าเทอม/ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกต

Read More

ข้อมูลติดต่อคณะ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะ เบอร์ติดต่อ คณ

Read More

สถิติการรับเข้าศึกษา

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก

Read More

Link ที่เกี่ยวข้อง