ข่าวประกาศ

ประกาศการรับนักเรียน โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3182/2562) เรื่อ ...
Read more

การให้เงินสนับสนุนนักเรียน ในการสมัครรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

Download "ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าสมัค ...
Read more

ประกาศการรับนักเรียน โครงการ วมว. (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2984/2562) การรั ...
Read more

ประกาศการรับนักเรียน โครงการ สอวน. (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2985/2562 การรับน ...
Read more

ประกาศการรับนักเรียน โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2996/2562 การรับน ...
Read more

กำหนดการ TCAS’63

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

แนะแนวเข้าศึกษา’63

แนะแนวการเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Read More

ระเบียบการรับเข้า’63

ระเบียบการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 D

Read More

แนะนำคณะสาขา

คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะส

Read More

ค่าเทอม/ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกต

Read More

ข้อมูลติดต่อคณะ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะ เบอร์ติดต่อ คณ

Read More

สถิติการรับเข้าศึกษา

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก

Read More

Link ที่เกี่ยวข้อง