ข่าวโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โควตาทั่วประเทศ
ข่าวโครงการรับเข้าศึกษา อื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทโควตาภาคตามโครงการรับนักศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ ปี 2560 NEW กำหนดการการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประเภทโควตาตามโครงการรับนักศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ) NEW Download แบบฟอร์มตรวจร่างกายผู้ผ่านการคัดเลือก ในการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 Download แบบฟอร์มตรวจร่างกายผู้ผ่านการคัดเลือก ในการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี) Download SlidePresentation 'งานก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว' เรื่องสารสนเทศเพือการแนะแนว

เปิดรับสมัคร
โควตาทั่วประเทศ

วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ ปี 2560Share หน้าเว็บไซต์นี้


© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial