kkulogo

ข่าวประกาศ

ติดตามข่าวสารการรับสมัคร TCAS'63 เร็วๆนี้


ข่าวประกาศ TCAS'62 ทั้งหมด
แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น


© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)