ข่าวประกาศ

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admission 2 ปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ให้ตรวจสอ ...
Read more

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admission 2 ปีการศึกษา 2563

ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย นำไปตรวจร่างกายที่ ...
Read more

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admissions 1

📣 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing Ho ...
Read more

ประกาศแจ้งผู้สมัครคณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ (รอบที่ 4 Admission 2 ปี 2563)

เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ...
Read more

การสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ปีการศึกษา 2563

📍 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2563 ทา ...
Read more

กำหนดการ TCAS’63

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

แนะแนวเข้าศึกษา’63

แนะแนวการเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Read More

ระเบียบการรับเข้า’63

ระเบียบการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 D

Read More

แนะนำคณะสาขา

คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะส

Read More

ค่าเทอม/ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกต

Read More

ข้อมูลติดต่อคณะ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะ เบอร์ติดต่อ คณ

Read More

สถิติการรับเข้าศึกษา

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก

Read More

Link ที่เกี่ยวข้อง