ข่าวประกาศ

กำหนดการรับเข้า TCAS’63 ม.ขอนแก่น

หมายเหตุ : กำหนดการปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติ ...
Read more

ผู้ประสานงานโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน ม.6 / ปวช.3 (เฉพาะโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประกาศแจ้งคุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนในภาคตะวันออกเ ...
Read more

โครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคอีสาน เข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 23/2562)เรื่อง กา ...
Read more

ค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 16

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้!!! วันแรก!!! สมัครฟรี!!!!! ...
Read more

กำหนดการ TCAS’63

กำหนดการปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

ระเบียบการรับเข้า’63

การรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Read More

แนะนำคณะสาขา

คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะส

Read More

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกต

Read More

ข้อมูลติดต่อคณะ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะ เบอร์ติดต่อ คณ

Read More

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

Read More

สถิติการรับเข้าศึกษา

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก

Read More

Link ที่เกี่ยวข้อง