ข่าวประกาศ (News)

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567

คู่มือเตรียมพร้อมก่อนการสมัครรอบพอร์ต รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครโครงการกีฬาวอลเลย์บอล รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครโครงการรับนักเรียนผู้พิการ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครโครงการ ทุน สควค. รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครโครงการ สอวน. รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครโครงการ วมว. รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
รายละเอียดการเปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

ปฏิทิน (Calendar)

19
คณะ
5
วิทยาลัย
335
หลักสูตร
38365
นักศึกษาปัจจุบัน

เรียนต่อ มข. KKU Insight

NET-SAT Khon Kaen University
ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
​(North Eastern Scholastic Aptitude Test Center

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 ของโรงเรียนที่ตั้งในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Link ที่เกี่ยวข้อง