เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
ชี้แจงทำความเข้าใจระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ม.ขอนแก่น
สมัครเข้าร่วม
ข่าวการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
การรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ
Share หน้าเว็บไซต์นี้


© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial