ข่าวประกาศ (News)

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565

ปฏิทิน (Calendar)

There is no Event

19
คณะ
4
วิทยาลัย
335
หลักสูตร
39684
นักศึกษาปัจจุบัน

เรียน ม.ขอนแก่น ได้อะไร

NET-SAT Khon Kaen University
ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
​(North Eastern Scholastic Aptitude Test Center

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 ของโรงเรียนที่ตั้งในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Link ที่เกี่ยวข้อง