ข่าวประกาศ (News)

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567

รอบที่ 2 Quota: ประกาศผลคะแนน การประเมินสมรรถนะเฉพาะ มข. ประจำปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 Quota: ประกาศเพิ่มจำนวนรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ CPIRD-INCLUSIVE ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียดการรายงานตัวเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 Quota: ประกาศผังที่นั่งสอบวิชาที่จัดสอบโดยคณะ การประเมินสมรรถนะเฉพาะ มข. ประจำปีการศึกษา 2567
รอบที่ 1 Portfolio: ประกาศรายชื่อเรียกอันดับสำรอง มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข.
รอบที่ 1 Portfolio: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข. ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศผังที่นั่งสอบ การประเมินสมรรถนะเฉพาะ มข. (รอบที่ 2 โควตาภาคอีสาน) ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 1 Portfolio: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนสควค. คณะวิทยาศาสตร์
รอบที่ 1 Portfolio: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ทุกโครงการ

ปฏิทิน (Calendar)

19
คณะ
5
วิทยาลัย
335
หลักสูตร
38365
นักศึกษาปัจจุบัน

เรียนต่อ มข. KKU Insight

NET-SAT Khon Kaen University
ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
​(North Eastern Scholastic Aptitude Test Center

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 ของโรงเรียนที่ตั้งในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Link ที่เกี่ยวข้อง