ข่าวประกาศ

การสมัครเลือกคณะ/สาขา (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครเลือกคณะ / สาขา รอบที่ 2 โควตาภาคตะวัน ...
Read more

Update ! จำนวนรับรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลอัพเดตล่าสุด ณ วันที่ 5 เมษายน 2564 ...
Read more

แนะนำ ม.ขอนแก่น

 

 

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

รอบ Portfolio

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 กำห

รอบโควตาภาคอีสาน

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ Admission

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2564 (กำ

ระเบียบการรับเข้า’64

ระเบียบการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 D

แนะนำคณะสาขา

คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะส

ค่าเทอม/ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกต

ข้อมูลติดต่อคณะ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะ เบอร์ติดต่อ คณ

สถิติการรับเข้าศึกษา

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ การรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ม.ขอ

Link ที่เกี่ยวข้อง