สถิติคะแนนสอบรายวิชา โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 คลิ๊กที่นี้ NEW สมัครคณะ / สาขา ม.ขอนแก่น และ ม.เครือข่าย โควตาภาคฯ คลิ๊กที่นี้ NEW ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำร้องตรวจสอบผลคะแนนโควตาภาค ฯ (สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน) คลิ๊กที่นี้ NEW การยื่นคำร้องตรวจสอบผลคะแนนโควตาภาคฯ (สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน) คลิ๊กที่นี้ NEW ประกาศผลคะแนนสอบ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี้ NEW ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD และโครงการ ODOD ร่วมกับโควตาภาค ปีการศึกษา 2560 NEW ระบบช่วยคำนวณคะแนนสอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิ๊กที่นี้ NEW ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี้ ประกาศผังที่นั่งสอบ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิ๊กที่นี้ ปฏิทินโครงการรับเข้าศึกษาโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 Download ตารางคณะ/สาขาที่เปิดรับ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 Download ระเบียบการโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 Download SlidePresentation 'งานก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว' เรื่องสารสนเทศเพือการแนะแนว

เหลือเวลาสำหรับการเลือกคณะ/สาขา

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที


Share หน้าเว็บไซต์นี้


© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial