ข่าวประกาศ (News)

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ถูกเรียกอันดับสำรอง มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข. รอบที่ 1 Portfolio 2567
เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio 6 คณะ/โครงการ (คณะแพทยศาสตร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ / สควค วิทยาศาสตร์ / คณะเทคโนโลยี / คณะพยาบาลศาสตร์ / โครงการกีฬาวอลเลย์บอล)
รอบที่ 2 Quota: การประเมินสมรรถนะเฉพาะ มข. ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครโครงการรับผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย ในการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567
รอบที่ 3 Admission: คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับ เกณฑ์ และคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 Quota: คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับ เกณฑ์ และคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 Quota ประกาศการใช้คะแนน TPAT3 ในการยื่นคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฏิทิน (Calendar)

19
คณะ
5
วิทยาลัย
335
หลักสูตร
38365
นักศึกษาปัจจุบัน

เรียนต่อ มข. KKU Insight

NET-SAT Khon Kaen University
ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
​(North Eastern Scholastic Aptitude Test Center

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 ของโรงเรียนที่ตั้งในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Link ที่เกี่ยวข้อง