ข่าวประกาศ

 

คณะสาขาจำนวนรับและรายวิชาสมรรถนะ รอบที่ 2 โควตาอีสาน ปี 2563

- Download ฉบับไฟล์ PDF ได้ที่ https://admissions ...
Read more

รู้ก่อนได้เปรียบ… เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://forms.gle/2E8zhemVtet ...
Read more

KKU Road Show 2019

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ bit.ly/kkuroadshow ...
Read more

กำหนดการ TCAS’63

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

ระเบียบการรับเข้า’63

การรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Read More

แนะนำคณะสาขา

คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะส

Read More

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกต

Read More

ข้อมูลติดต่อคณะ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะ เบอร์ติดต่อ คณ

Read More

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

Read More

สถิติการรับเข้าศึกษา

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก

Read More

Link ที่เกี่ยวข้อง