ข่าวโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางแสดงคณะ / สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สมัครเลือกคณะ ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี้ NEW เปิดรับสมัครแล้ว! โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สมัครเลือกคณะ ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี้ NEW ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี้ กำหนดการ วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น และ ม.เครือข่าย ปี 2560 คลิ๊กที่นี้ สถิติคะแนนสอบรายวิชา โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 คลิ๊กที่นี้ ประกาศผลคะแนนสอบ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี้ ระบบช่วยคำนวณคะแนนสอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิ๊กที่นี้ ปฏิทินโครงการรับเข้าศึกษาโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 Download ระเบียบการโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560
ข่าวโครงการรับเข้าศึกษา อื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.)NEW ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย (ทั่วไป) ในการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น NEW ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย ในการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / คณะเทคโนโลยี เฉพาะสาขาเทคโนโลยีธรณี) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น NEW การรับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คลิ๊กที่นี้ Download SlidePresentation 'งานก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว' เรื่องสารสนเทศเพือการแนะแนว

ระยะเวลาในการสมัคร
โควตาภาคอีสานรอบที่ 2

วันที่ 16 - 20 มกราคม ปี 2560Share หน้าเว็บไซต์นี้


© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial