ตารางแสดงจำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 2 : การรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หากข้อมูลข้างล่างไม่ปรากฏ กรุณา download โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

    คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) เรียนที่ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 4 ปี
  • วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) เรียนที่ประเทศจีนเป็นเวลา 2 ปี ณ Southwest University และเรียนที่ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลา 2 ปี

Download (ฉบับไฟล์ PDF) Download ที่นี่

© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)