ค่าเทอม/ทุนการศึกษา

ค่าเทอม/ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น