Author Archives: admin

  • -

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ (รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ) ปี 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

ตรวจสอบผลการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ที่
https://admissions.kku.ac.th/regis_app

ตรวจสอบกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/Direct2


  • -

กำหนดการเปิดรับสมัคร รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

คณะสาขาที่เปิดรับ ในรอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ ดูรายละเอียดได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/web/Direct/Program  • -

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/regis_app

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวนักศึกษาใหม่
ผ่านทางเว็บไซต์ reg.kku.ac.th
ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564


Download คู่มือรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ได้ที่

https://registrar.kku.ac.th/download/kkustudentreport-manual.pdf


  • -

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สัมภาษณ์
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลที่เว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/Direct

ข้อมูลรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 (รับตรงอิสระ)

ตรวจสอบทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/Direct


  • -

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission ปี 2564

Category:ADMISSION1,ADMISSION2,TCAS64

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission ปี 2564

ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/admission-report-list


Download คู่มือรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ได้ที่

https://registrar.kku.ac.th/download/kkustudentreport-manual.pdf


  • -

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

คณะสาขาที่เปิดรับ ในรอบที่ 4 รับตรงอิสระ ดูรายละเอียดได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/web/Direct/Program


  • -

  • -

  • -

  • -

เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2564

Category:ADMISSION1,ADMISSION2,TCAS64

สมัครทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/admission64


ไม่มีคำอธิบาย