ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • รวมทุกโครงการ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • รวมทุกโครงการ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง

  © Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

  ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

  (ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)