รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

ปฏิทินการสมัคร
วันที่ รายการ
พุธที่ 9 – เสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 นักเรียนสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา/สถาบัน ผ่าน website ทปอ. และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือตามที่ ทปอ. กำหนด ทาง website http://tcas61.cupt.net/
อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทปอ. ส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประมวลผลการคัดเลือก
อังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ ทปอ.
ศุกร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing house และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย
-นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. ทาง website http://tcas61.cupt.net/
อังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ให้มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์
อาทิตย์ที่ 10 – จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (โปรดตรวจสอบรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
อังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ฯ ให้ ทปอ.
พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website http://tcas61.cupt.net/
จันทร์ที่ 18 – ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยังไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และหรือรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ทปอ. ให้ทันเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้
(โปรดดูรายละเอียดข้อมูล ทาง Website http://admissions.kku.ac.th และ http://tcas61.cupt.net/)
2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง