Author Archives: admin

  • -

  • -

คณะสาขาจำนวนรับและรายวิชาสมรรถนะ รอบที่ 2 โควตาอีสาน ปี 2563

Category:QUOTA

(Update ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)

– Download ฉบับไฟล์ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/KKUQuota2_63.pdf


  • -

  • -

  • -

  • -

KKU Road Show 2019

Category:TCAS63

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ bit.ly/kkuroadshow


  • -

กำหนดการรับเข้า TCAS’63 ม.ขอนแก่น

Category:TCAS63

หมายเหตุ : กำหนดการปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง


  • -

ผู้ประสานงานโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน ม.6 / ปวช.3 (เฉพาะโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Category:QUOTA

ประกาศแจ้งคุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครูแนะแนวหรือครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน)

ในการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนต้องอัพโหลดส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.6 และ ปวช.3 ในระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้นักเรียนที่ต้องการสมัครรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสมัครผ่านระบบได้

กรุณาส่งข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.6 และ ปวช.3 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/app-regis/Teacher

ในวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มกราคม 2563 นี้


  • -

โครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคอีสาน เข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

Category:TCAS63

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 23/2562)
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มในการสมัคร
https://forms.gle/Yqi19TGigHuWoHQL7 สาขาเทคนิคการแพทย์

https://forms.gle/We6vmxEqTeLXKdqQA สาขาวิชากายภาพบำบัด

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน -11 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์)​

https://drive.google.com/drive/folders/1fD2mpVs44YZxd2QgqIw0A0DBKHHf9AYO?fbclid=IwAR3RCRpkQnnWEJQ8NljMNsWgK0GRQrb_1G-rFbPD6e3KJJ6-k7D4lfWgKsU


  • -

ค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 16

Category:TCAS63

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้!!! วันแรก!!! สมัครฟรี!!!!!!!!!
เปิดรับสมัครน้องค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 16
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น.

อย่าลืมทำข้อสอบและส่งแบบทดสอบหลังจากสมัคร!!

https://ednet.kku.ac.th/~edkkusanfun/

ลำดับการสมัครนั้น ไม่มีผลต่อการคัดเลือกน้องค่าย!!!

คัดน้องค่ายและรับเพียง 200 คนเท่านั้น !!!
(ค่าใช้จ่ายหลังติดค่าย 750 บาท!!)

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่ายวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562 !!!